Informatie voor

De coaches

Belangrijke om te weten!

Alle coaches van de teams op het NKLL moeten deze training doorlopen voor het toernooi.

Als hij vorig jaar gehaald is hoeft het niet opnieuw, certificaat moet wel weer getoond worden bij aanvang van het NKLL.

Het is ook verplicht voor deelname aan de EK’s.

Hoe werkt het?

Coach registreert zich via de website van Little League.

Tijdens de wedstrijden mogen onder geen beding: coaches als ook speler NIET in de openingen van de dug-out staan!

Al het Afgekeurde materialen (helmen, knuppels etc.) worden overhandig aan de coaches en zij zijn verantwoordelijk dat het NIET meer tijdens het toernooi wordt gebruikt. 

U als coach bent verantwoordelijk en kan consequenties hebben als het later wordt wordt gebruikt tijdens het toernooi!

Respect the Game Award

Bij Little League gaat het allemaal om sportplezier. Vanuit de organisatie wordt er dan ook een per locatie team gekozen die er wat betreft sportplezier bovenuit springt.
Dit team wint de ‘Respect the Game’ award en een clinic voor het team. Een heel team wordt in het zonnetje gezet.
De winnaars van de Respect the Game award, worden door Playball Europe uitgenodigd om een paar uur te trainen in het, voor Europa unieke, Indoor BP Sports Centre te Amsterdam.
Inclusief lunch, een mooi team uitje dus!

De winnaar wordt bepaald door:
*      Lokale organisaties
*      UIC’s

Op zaterdagavond overleg met alle organisaties wie deze award gaat krijgen. Zondag uitreiken

Winnaar wordt gebaseerd op de volgende gedragscodes van de NOC*NSF:

*   IS OPEN

Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

 *   TOONT RESPECT

Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geeft iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

 *   RESPECTEERT AFSPRAKEN

Komt op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

 *   GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING

Maakt niets stuk, respecteert ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruimt de materialen op. Gooit afval in de afvalbakken.

 *   BLIJFT VAN ANDEREN AF

Raakt buiten de normale sportbeoefening niemand tegen zijn of haar wil aan.

 *   HOUDT ZICH AAN DE REGELS

Leest de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houdt zich daar ook aan.

 *   TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN

Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

 *   DISCRIMINEERT NIET

Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

 *   IS EERLIJK en SPORTIEF

Speelt niet vals, gebruikt geen verbaal of fysiek geweld, gebruikt geen doping. Doet niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record.

Deelnemende teams Inschrijfprocedure

Vanuit de organisatie Little League in de Verenigde Staten zijn een aantal voorwaarden opgesteld waaraan een deelnemend team moet voldoen. Little League stelt de volgende eisen:

Een team dat deelneemt aan het NK Little League bestaat uit:

Honkbal

Little League
Spelers: 12 – 14
Teammanager :1
Coaches: 2

Intermediate League
Spelers: 12 – 14
Teammanager :1
Coaches: 2

Junior League
Spelers: 12 – 14
Teammanager :1
Coaches: 2

Senior League
Spelers: 12 – 16
Teammanager :1
Coaches: 2

Softbal

Little League
Spelers: 12 – 14
Teammanager :1
Coaches: 2

Junior League
Spelers: 12 – 14
Teammanager :1
Coaches: 2

Senior League
Spelers: 12 – 16
Teammanager :1
Coaches: 2

De spelers die op het NK uitkomen voor een team en uiteindelijk het toernooi winnen krijgen de kans om op het EK te spelen.

Spelers en speelsters die zich willen inschrijven voor deelname aan het NK Little League 2024 kunnen dit doen tot 1 maart 2024. Wanneer een persoon zich inschrijft, betaald diegene een bedrag van €50,-. De deelnemer heeft hierdoor recht op drie trainingen die geregeld worden door de desbetreffende regiocoördinator.
LET OP: Inschrijving voor het NK Little League geeft nog geen recht op daadwerkelijke deelname aan het toernooi. De regiocoördinator zal op basis van de drie trainingen een team samenstellen dat afgevaardigd zal worden naar het NK Little League.
Ingeschreven teams
De inschrijving sluit 1 maart 2024. Daarna is bekend welke regio’s een team zullen afvaardigen naar het NK LL.

Poule loting.
De loting voor de poules wordt uitgevoerd op het bondsbureau van de KNBSB. Deze loting zullen we via social media laten zien.
Wedstrijdschema
Het wedstrijdschema wordt gemaakt door Michel Aussems, de algemeen Toernooidirecteur van het NKLL. Hij zal dat indien nodig in overleg met de organiserende vereniging doen.
Wedstrijdreglement

De wedstrijden worden gespeeld volgens de Nederlandse toernooi regels. Deze zijn in verband met de speelbaarheid van dit toernooi voor een deel afwijkend van de internationale Little leagueregels en aangepast of soms verduidelijkt in een apart document. Dat wordt op een later moment met de organisaties gedeeld.

Door deel te nemen aan dit evenement verklaart men het eens te zijn met dit reglement.

De reglementen worden gemaakt door de Toernooidirecteur en worden verder toegelicht tijdens de Technical Meeting voorafgaand aan het NK. Indien bij de Technical Meeting geen andere interpretatie van een regel naar voren wordt gebracht en afgesproken, is het niet mogelijk die interpretatie tijdens het toernooi alsnog voor te leggen voor een protest.

Ondertekenen voor akkoord reglement.

Voor de eerste wedstrijd van het toernooi dient de hoofdcoach bij de wedstrijdleiding te tekenen dat hij akkoord gaat met dit reglement, daarmee blijk gevend op de hoogte van de afwijkende toernooi regels te zijn en deze te zullen respecteren.